משלוחים מהירים לכל הארץ מאות לקוחות מרוצים שירות לקוחות זמין

תקנון

תקנון האתר ומדיניות פרטיות

1. כללי

 1. האתר מופעל ע״י ______.
 2. המוצרים מיוצרים בישראל על ידי מעבדות צמחי מרפא בע״מ שבגליל העליון.
 3. האתר הינו אתר תוכן, וביניהם חנות מקוונת לרכישת מוצרי החברה הכוללים בעיקר תוספי תזונה. 
 4. מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין משתמשי האתר לבין החברה.  
 5. השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.
 6. שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.
 7. הנך מתבקש לקרוא הוראות תקנו במלואו ושימושך באתר מהווה הסכמתך לאמור בתקנון זה ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה.
 8. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע"י החברה.
 9. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מראה האתר , התכנים המופיעים בו או כל שינוי אחר, ללא צורך בהודעה מראש.
 10. מוסכם על המשתמש כי לא יהיה לו  כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים.
 11. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה.
 12. החברה רשאית לחסום כל משתמש באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא מתן נימוקים.
 13. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
 14. התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לשני המינים בצורה שווה.

2. תנאי ההזמנה באתר

 1. בהזמנה באתר זה מתאפשרת לכל אזרח ישראלי שהיינו מעל גיל 17. כניסתך לאתר מהווה הצהרה שהנך בגיל המתאים לעשות שימוש באתר זה.
 2. ביצוע הזמנה ייעשה באמצעות האתר או באמצעות רכישה טלפונית לפי הפרטים המפורטים באתר.
 3. באתר ניתן לבחור מוצר, להתרשם ממרכיביו ומחיר המוצר. עד לקבלת אישור העסקה וקליטת העסקה על ידי החברה ניתן יהיה לשנות את הכמות הרצויה להוסיף או לגרוע פריטים.
 4. אספקת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי. ככל ולא יהיה בידי החברה את האפשרות לספק את המוצר היא תמסור הודעה לרוכש.
 5. התשלום הרשום באתר כולל את מחירו של המוצר, מע"מ ככל והתשלום עבור המוצר כולל גם דמי משלוח הוא יצויין באתר, באין ציון מפורש כי מחיר ההזמנה כוללים גם דמי משלוח אזי מחירו של המוצר אינו כולל דמי משלוח.
 6. ככל וההזמנה לא הושלמה החברה לא מתחייבת לשמור על סל הקניות ו\או לספק את המוצר ו\או על מחירו של המוצר, במקרים בהם המוצר המבוקש אינו נמצא במלאי יתכנו עיכובים.
 7. התשלום יבוצע מראש באמצעות תשלום בכרטיס אשראי בתוקף הניתן לסליקה ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילים בישראל, למעט אמריקן אקספרס  ודיינרס.
 8. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.
 9. ככל והחברה תנפיק קוד קופן יהיה ניתן לרכוש גם באמצעות קוד קופון. התחייבות החברה להנחה לפי קוד קופן הינה אך ורק במידה ונעשה שימוש בקוד הקופון בעת הזמנת המוצר.
 10. החברה תעשה מאמץ לספק את ההזמנה במהירות זמן הטיפול בהזמנה של מוצר שנמצא במלאי החברה הינו עד 5  (חמישה) ימי עסקים  לאחר סיום ההזמנה באתר על ידי הלקוח.
 11. ככל והלקוח יבקש לספק את המוצר מחוץ לישראל והחברה תודיע ללקוח כי יש באפשרותה לעשות כן אזי זמן הטיפול בהזמנה ואספקת המוצר יתארכו בהתאם.
 12. החברה תספק את המוצר על ידי חברת שליחויות חיצונית ושליח מטעמה יגיע לכתובת הרשומה באתר כפי שציין הלקוח. זמני האספקה של המוצר אינם מבוקרים ע"י החברה ואינה  בשליטת החברה ובהזמנת המוצר הינך שלא תהיה לך טענה כנגד החברה עקב שיבושים באספקה באמצעות חברת השליחויות.
 13. האחריות על אמיתות פרטי הכתובת ופרטי ההתקשרות עמו הינה על הלקוח,  אי מסירת פרטים מלאים עלולה להביא לכך שלא יהיה בידי החברה  להשלים את  ביצוע ההזמנה.
 14. במקרה שהמוצר ישוב לחברה בשל פרטים מוטעים או בשל אי-איסוף של המוצר , יחוייב המזמין  בגין דמי הטיפול והמשלוח.
 15. החברה או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות שביתה , סגר,  תקלה במחשוב של החברה  כח עליון , מלחמה או מבצע צבאי, במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול ההזמנה ולבטל את חיובו של הלקוח.
 16. משלוח החשבונית תישלח לדואר האלקטרוני של הרוכש מיד לאחר קליטת התשלום.

מסירת פרטים אישיים וכוזבים אסורה ומהווה עבירה פלילית ע"פ הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או בכל דין אחר.

3. החזרות וביטולים

 1. הלקוח רשאי לבטל עסקת רכישה, ועליו להודיע לחברה ולציין את סיבת הביטול.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח באמצעות מס הטלפון או בדואר אלקטרוני, ותוך מתן החזר כספי ללקוח.
 3. ביטול עסקה במקרה של פגם במוצר תתאפשר עד 14  (ארבעה-עשר) יום ממועד ביצוע האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:
  1. המוצר הוחזר בשלמותו, באריזתו ומבלי שנעשה בו שימוש.
  2. הפגם היה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח ולא נגרם בשל שימוש בו.
  3. כל החזרה, תתבצע רק כנגד הצגת חשבונית רכישה ובציון מספר ההזמנה.
 4. ביטול עסקה לרכישת מוצר מכל סיבה שהיא תתאפשר עד 14  (ארבעה עשר) יום  ממועד אספקת המוצר, בתנאים הבאים:
  1. המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו ומבלי שנעשה בו שימוש.
  2. כל החזרה, תתבצע רק כנגד הצגת חשבונית רכישה ובציון מספר ההזמנה.
 5. במקרה שהלקוח יבקש להחזיר את המוצר בהתאם לאמור לעיל תנכה החברה סך של  5% מסך העסקה או 50 ₪, לפי הנמוך מבניהם, כדמי ביטול. בנוסף, יבוצע חיוב של עמלת סליקה בשיעור של 3% ממחיר העסקה.
 6. בביטול עסקה לאחר שההזמנה יצאה לחברת המשלוחים אך טרם מסירתה ללקוח יבוצע החזר כספי והלקוח יחויב בעלות דמי המשלוח בלבד.
 7. החזרת המוצר אל החברה תהיה באחריות הלקוח ועל חשבונו.
 8. החזרת המוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
 9. לחברה שמורה הזכות לשנות חריגה ממדיניות זו במועדים ובתנאים שתמצא לנכון.

4. אחריות

 1. המידע המופיע באתר הינו אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ רפואי או הנחייה רפואית לנקוט פעולה מסוימת ו/או להימנע מנקיטת פעולה מסוימת.
 2. האמור באתר אין בכך משום ייעוץ רפואי, והוא אינו מחליף ייעוץ אישי המתבסס על היכרות עם הנתונים האישיים של הלקוח, ומותאם לצרכיו האישיים.
 3. אין לבצע על סמך המידע המופיע באתר או על גבי המוצר כל שינוי במינון התרופות שנוטל הלקוח או להימנע מקבלת טיפול רפואי על ידי רופא.
 4. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.
 5. המוצרים המוצעים למכירה באתר עומדים בתקן  GMP תנאי יצור נאותים.
 6. החברה אינה מספקת אחריות למוצרים.
 7. החברה לא תישא באחריות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה לא מקובל או שאני סביר במוצריה, או חשיפת המוצר לטמפרטורות גבוהות.
 8. אופן הנטילה וייתר הפרטים , מפורטים בדף המוצר, ובמקרים המתאימים גם בהוראות המצורפות למוצר או להזמנה.
 9. החברה לא תישא באחריות מעבר למחיר ששולם ע"י הלקוח על המוצר.

5. אבטחת מידע ופרטיות

 1. פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
 2. החברה עושה מאמץ על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר.
 3. בזכות החברה לעשות שימוש במידע לצרכי החברה בלבד, כגון ניתוח מידע בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים.
 4. באפשרות כל משתמש להגדיר את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל – cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.
 5. החברה לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין בעלת האתר.
 6. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חסימה מוחלטת מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע שנאגר  במחשבי  החברה – חשבונות המצויים שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה.

6. דיוור ישיר

 1. בעת הרשמתך לרשימת התפוצה הנך מסכים כי החברה תהיה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ, ולידע את הלקוח במידע ופרסום מבצעים, מוצרים, ועוד. הדיוור יכול להגיע באמצעות הטלפון, הודעות SMS,  ווטסאפ,  אינסטגרם, טלגרם  ודואר אלקטרוני וכל אמצעי דיוור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 2. ככל והלקוח אינו מעוניין שהחברה תפנה אליו  עליו  להסירו מרשימת התפוצה  באמצעות פנייה לחברה או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה. במידה ובחרתם לבקש את ההסרה באמצעות פניה לחברה פעולת ההסרה עשויה להמשך עד שבעה ימי עסקים, במהלך תקופה זו  יתכן ותמשיכו לקבל דיוור מהחברה.

7. קניין רוחני

 1. זכויות הקניין הרוחני, וזכויות היוצרים באתר ובתכנים האמורים בו, כוללים בין היתר, את לוגו החברה,  עיצוב האתר , התמונות והטקסטים המופיעים באתר וכן שם האתר.
 2. השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו  נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד ואין לעשות כל שימוש מסחרי ללא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.
 3. זכויות הקניין הרוחני של החברה יחולו גם באם יעשו שימוש בחלק מן הזכויות ו\או התכנים האמורים באתר במישרין או בעקיפין.

8. התחייבות המשתמש

 1. בשימוש הלקוח באתר הוא מצהיר בזאת  כי הובא לידיעתך המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.
 2. בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
  1. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.
  2. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
  3. שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

9. דין וסמכות שיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים בית המשפט המחוזי/השלום בתל אביב.

10. שירות לקוחות

 1. ניתן ליצור קשר עם החברה לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.
 2. ככל והלקוח אינו שבע רצון מהשירות באתר או משירות החברה בכל עניין שהוא החברה תודה ללקוח על שליחת פניה לחברה, והחברה תבחן את הפניה בתשומת לב ראויה ותפעל לתקן את הנדרש.
תקנון האתר עודכן לאחרונה בתאריך: 27.03.2024.
כל הזכויות שמורות ל- NatureLine.